REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Laadittu 22.1.2007.

REKISTERIN PITÄJÄ JA REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Joensuun otakut
Antti Myller
Kirsikkatie 1 B 7
80230 Joensuu
Puhelin (050) 379 4669

REKISTERIN NIMI

Joensuun otakuiden jäsenrekisteri.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Yhdistyksen jäsenrekisteri.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT HENKILÖISTÄ

Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja tieto vuosimaksun suorituksesta.

REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Jäsenten liittymisen yhteydessä antamat tiedot sekä yhdistyksen hallituksen tai nimettyjen toimihenkilöiden syöttämät lisätiedot.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Joensuun otakut voi luovuttaa henkilötietoja viranomaisille, joilla on virkatehtävässään lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Manuaalinen aineisto
Mikäli rekisteristä otetaan tulosteita, niitä säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ei ole pääsyä ulkopuolisilla.

B. ATK:lle talletetut tiedot
Laitteisto ja tietoverkko on suojattu siten, että ainoastaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla tunnistetut, yhdistyksen hallituksen valtuuttamat henkilöt voivat käyttää sitä.