Osallistun Joensuun Otakut ry:n tilaisuuteen pvm__________ Joensuun Normaalikoululla, ja lupaudun noudattamaan seuraavia sääntöjä:

Allekirjoitus ja Nimen selvennys: (Alle 15-vuotiailta holhoojan allekirjoitus)


_______________________________________________________