Joensuun Otakut Pöytäkirja 4/2013


SEURAN YLEISKOKOUS

Paikka: Joensuun Normaalikoulun lukio
Aika: 28.2.1013
Läsnä: 16 jäsentä alussa, 17 lopussa.

1. Kokous alkoi klo 18.02.

2. Puheenjohtaja esitteli ehdotuksen 1.

3. Ehdotus 1 hyväksytty äänin 14 puolesta, 0 vastaan, 2 tyhjää (paikallaolijoita 16).

4. Juha Kuikan esityksistä keskusteltiin.

5. Ehdotus 2 hylätty äänin 10 puolesta, 2 vastaan, 4 tyhjää (paikallaolijoita 16)

6. Ehdotus 3 hyväksytty äänin 13 puolesta, 0 vastaan, 4 tyhjää (paikallaolijoita 17)

7. Puhuttiin ”kanaemoista” / tuutoreista jotka toivottaisivat uusia jäseniä mukaan. Hyväksytty. Vapaaehtoisiksi ilmoittautuivat Henna, Pia, Juha ja Tiina.

8. Juha ehdotti sähköpostilistan puhdistusta tarkistusta, ja tiedotusta listasta jäsenille jotka eivät ehkä ole sähköpostilistalla.

9. Kokous päättyi klo 18.33.

Liite: Sääntömuutosehdotukset.


Ehdotus 1: (hyväksytty)
Lisätään kohta ”11. Seura pitää kirjanpitoa tuloistaan ja menoistaan. Seuran tapahtumissa käyvistä jäsenistä pidetään kirjaa.”
Lisätään kohta ”12. Seuran puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on nimenkirjoitusoikeus, ts. oikeus allekirjoittaa sopimuksia seuran nimissä.”
Kohdassa 3, ”Seuran jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt, on kiinnostunut animesta tai mangasta, ja jolla on avoin mieli ja ryhmähenkeä. Seura pitää kaikista jäsenistään luetteloa, jossa on etu- ja sukunimi, sekä sähköpostiosoite”.
Kohdassa 9, ”Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta niille, jotka ovat antaneet seuralle sähköpostiosoitteensa.”

Ehdotus 2: (hylätty)
Kohdassa 6 lause ”Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.” muutetaan muotoon ”Hallituksen toimikausi on kouluvuosi.” Kohdassa 8 lause ”Seuran kokous pidetään tammi-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä.” muutetaan muotoon ”Seuran kokous pidetään elo-syyskuussa hallituksen määräämänä päivänä.”

Ehdotus 3: (hyväksytty)
Kohtaan 6 lisätään lause ”Hallituksen kokouksien pöytäkirjat ovat julkisia.”